ประเภทและขนาดตะแกรงเหล็กวายเมท

มาตรฐานอุตสาหกรรม


  • • มอก.747-2531 ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต

  • • มอก.943-2533 ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต

  • • มอก.737-2549 ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต